Cowboyer og indianere i rekrutteringsbransjen

Trykket i Ukeavisen Ledelse 10. november 2006.

Ukeavisen Ledelse advarer mot cowboyer i rekrutteringsbransjen. I det følgende vil vi beskrive hvilken kunnskap vi mener en direktør eller HR-ansvarlig bør vite for å velge riktig hodejeger. Det er et samfunnsmessig problem at denne kunnskapen ikke er mer utbredt. Det er negativt for bedriften, det er negativt for landet og det er negativt for den enkelte som kunne ha ytt bedre i en mer passende stilling.

Continue reading “Cowboyer og indianere i rekrutteringsbransjen”

🙂

Hogan i byen

Trykket i Ukeavisen Ledelse 1. oktober 2006

Ukeavisen Ledelse forteller oss i forbindelse med Bob Hogans norgesbesøk at personlighet har avgjørende betydning for lederskap. Det er i og for seg riktig, men det er det mye annet som har, også. Utdannelse, for eksempel. Intelligens har ofte større betydning. Nettverk. Markedsmuligheter. Det er mye som er avgjørende. Så hvorfor er det så nytt at personlighet er avgjørende?

Continue reading “Hogan i byen”

🙂

Effekt av IQ

Sendt som innlegg til Dagbladet.

Det er vanskelig å forholde seg rasjonelt til den retorikken som filosof Bjørn Yngve Tollefsen bruker i sin polemikk mot meg i Dagbladet 13.08.06. Etter «Ceci n’est pas une pipe» kan hvem som helst snu noe på hodet og tro de er originale. Edgar Allan Poes M. Dupin kommenterte kynisk: «The mass of the people regard as profound only him who suggests pungent contradictions of the general idea.» I et av forordene til Mervyn Peakes Gormenghast poengteres det at dersom naboen legger hellene på langs i hagen, kan du prøve å være original og legge dem på tvers. Det trengs en Peake for å gjøre noe som avgjort er noe helt annet. Det virker som om Tollefsens tror han tilfører diskusjonen om IQ-testing noe nytt ved enkelt å snu ting på hodet, og det gjør det vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Continue reading “Effekt av IQ”

🙂

Djupedal og barneoppdragelse

Trykket i Dagbladet 13. juli 2006.

Dagbladet presenterer noen pussige betraktninger på lederplass 11. juli. Det dreier seg om metoder for å få økt disiplin i skolen, noe OECD-rapporter viser at Norge spesielt sliter med. Det er naturligvis et PR-messig problem at grunnleggende metoder må brukes for å lære barn disiplin. Det er naturlig å spørre om det er nødvendig. Når problemet er at barn ikke har inne grunnleggende oppførsel, er det imidlertid fornuftig å lære dem det. Metodene Djupedal presenterer (som altså er basert på token economies ), har vist seg å være svært effektive ikke bare i fengsel, som Dagbladet polemiserer, men i alle sammenhenger hvor det har vært nødvendig å lære mennesker grunnleggende oppførsel raskt.

Continue reading “Djupedal og barneoppdragelse”

🙂

Krøger har rett!

Trykket i Dagbladet 24. juni 2006.

Cathrine Krøger har sluppet løs vrede i sin anmeldelse av Yaloms bok om Schopenhauer. Såvidt jeg forstår skriver bokanmelderen Krøger at boka fungerer dårlig som litteratur. Yaloms tilhengere kommer kraftfullt på banen og tar Yalom i forsvar. Disse presumptivt dypt relasjonsorienterte menneskene spør pussig nok ikke om hva som ikke fungerer. De går ikke i dialog med Krøger om hennes relasjon til litteraturen. De velger å gå i konfrontasjon med teknikker som Krøger tydeligvis er kompetent til å kjenne igjen: I kraft av sin bakgrunn og kunnskap kan de fortelle henne at hun ikke er kompetent til å forstå Yaloms prosjekt og har derfor levert en anmeldelse basert på feillesing av boka.

Continue reading “Krøger har rett!”

🙂