PISA nok en gang

Noe av det verste jeg har sett fra politikerhold er uttalelsene fra Hildur Horn Øien (KrF) og Ole Jacob Johansen (FrP) i lokalavisa mi, Asker og Bærums Budstikke. De blir provosert av at foreldre skyver ungene foran seg når de går i fakkeltog i protest mot skolekutt, og avslører dermed hvordan politikere tenker rundt skolen: Partienes skolepolitikk skal gi stemmer til partiet, ikke bedring i skolen. Innholdet i skolen er irrelevant; elevene har ikke stemmerett. Skolen er ikke til for foreldrene – men skolepolitikken er til for foreldrene, og politikerne er ikke i en verden hvor skolepolitikken dreier seg om innholdet i skolen.
Continue reading “PISA nok en gang”

🙂

Kontorkrigere

I store, lykkelige familier krangler ingen, siden alle er enige om alt og alle trekker i samme retning. Det blir kanskje vanskelig å få endret noenting, siden alle som vil foreslå noe nytt må være sikre på at ingen vil være uenige i forslaget. Men det er ikke noe problem hvis det er viktigere å være en stor, lykkelig familie enn å bli bedre i noe. I store, lykkelige familier trives psykopater og konflikter. Her er litt om hvorfor.

Continue reading “Kontorkrigere”

🙂

Pedagogikk og undervisning

PISA-undersøkelsene viser nok en gang at det står dårlig til med skolen. Undersøkelsene har nylig blitt kritisert fra flere hold, både for pussig oversettelse og annet. Tiltakene som foreslås er legio, og ingen av dem går ut på å gjøre noe med pedagogikken utover at klasseromsundervisningen må tilbake, uten annen faglig begrunnelse enn at det fungerte bedre. Her er litt om hvorfor klasseromsundervisning fungerer bedre og hva som kan gjøres for å forbedre den.

Continue reading “Pedagogikk og undervisning”

🙂

Nobelt

Egil Olsviks innsats for å gjøre det beste til det godes fiende i Morgenbladet 9-16 november burde kanskje kvalifisere til Nobelprisen, der han setter opp kriterier for evidensbaserting helt hinsides det som er både ønskelig og nødvendig. Hensikten med terapi er å gjøre klienter i stand til å gjøre ting de ikke var i stand til å gjøre før terapien. Det er ikke noe hokuspokus å måle dette. Normal vitenskapelig psykologisk metode er det man trenger.

Continue reading “Nobelt”

🙂

Hvorfor skolen reproduserer sosial ulikhet og hva som kan gjøres med det.

At skolen reproduserer sosial ulikhet, og at den gjør det i særskilt grad i Norge, har flere årsaker. En årsak som sjelden diskuteres offentlig er at skolen bruker undervisningsmetoder som ikke er særlig effektive. Elevene lærer mye mindre enn de kunne ha gjort. Dette tjener de disiplinerte og ressurssterke på. Økning i timetallet i basisfag uten endring i undervisningsmetoder vil bare øke forskjellene ytterligere.

Continue reading “Hvorfor skolen reproduserer sosial ulikhet og hva som kan gjøres med det.”

🙂