Skolen belønner plikttro og nevrotiske elever

Karakterer ≈ IQ + III + IV