Kunnskapsforakt hos politikere (og ledere?)

Politikere og Mannsutvalget vil slå et slag for mannen og for likestilling og foreslår å gjøre noe med fødselspermisjonen. Far skal kunne få tilbringe mer tid sammen med barnet og derfor blir det foreslått å forkorte deler av moras permisjon og overføre denne til far. Dette høres jo tilforlatelig ut.

Continue reading “Kunnskapsforakt hos politikere (og ledere?)”

Jeg sprøytvarsler meg selv: Om det å kunne tenke abstrakt

I et intervju i Aftenposten hvor jeg ganske riktig ikke ba om sitatsjekk, kom jeg i skade for å bli sitert på at jeg mener at tagteach (altså bruk av klikkere) er den beste måten å undervise på. Jeg sa gjentatte ganger, og hørte også journalisten gjenta meg på, at tagteach er et av flere undervisningsverktøy som har vitenskapelig støtte. Jeg støtter de teoriene og den forskningen som tagteach er basert på, og bruk av tagteach og andre metoder som ligner, eller ikke ligner, på tagteach.

Continue reading “Jeg sprøytvarsler meg selv: Om det å kunne tenke abstrakt”