Thor Heyerdahl og hvem oppfant rasismen?

Hvis man virkelig mangler fagkunnskap, så vil en hvilken som helst inndeling av mennesker oppfattes som rasistisk, som f.eks. Carl Linneus’ skrifter. Vi har vel alt etablert at David Hume var vel rasistisk alt etter datidas standard (se f.eks. utdrag her). Men hvem burde vi brenne her i landet? Hvem har virkelig jobbet hardt for å fremme rasistisk tankegods?  Jeg er forbauset over at ingen har oppdaget denne ennå.

Continue reading

Om skolens kompetansepakke for elever med høyt læringspotensial

Jeg har jobbet med høybegavede barn i noen år nå. Siden 2011, faktisk. Det er ikke noe jeg akkurat hoppet inn i med stor glød og entusiasme – Mensa Norge kontaktet meg, ga økonomisk støtte (nå tilbakebetalt) til å kjøpe det utstyret som trengtes for å intelligensteste presumptivt intelligente barn som ikke fikk utredning, og drev noe markedsføring av tjenesten.

Continue reading

Sir Cyril Burt: Var den største skandalen i psykologien en politisk korrekt bløff?

Alle som har vært borti fagpsykologi har vært borti Sir Cyril Burt, om hvem det skal ha vært sagt at han:

 • Forfalsket tvillingstudier for å bevise at intelligens er svært arvelig
 • Innførte 11+-testen i England, som var en obligatorisk IQ-test som avgjorde om elever fikk gå gymnaset eller yrkesskole
 • Argumenterte for at barn som skårte lavt på IQ-tester ikke hadde nytte av spesialundervisning, siden intelligens var så arvelig.

En oppsummering jeg fikk fra kateteret (fritt etter hukommelsen) var som følger.

(more…)

Corona: Hvorfor ikke teste alle på en gang

Sett at testen for Corona-viruset har nøyaktighet på 85%.  Jeg har sett anslag ned mot 30%, men 85% er et fint tall. Det betyr at dersom du tar testen, og du får positivt utslag, så er det 85% sjanse for at du har Corona. Og er utslaget negativt, er det 85% sjanse for at du ikke har Corona.

Bortsett fra at det stemmer ikke. Se på følgende:

Hvis 1000 nordmenn er smittet, og vi tester alle nordmenn, vil 805050 teste positivt uten å være smittet.

Derfor tester vi bare de der hvor sannsynligheten for at de er smittet, er høy. Fordi sannsynligheten for at et positivt resultat faktisk er sant, øker med sannsynligheten for at du er smittet.

Evner i Kompani Lauritzen

#KompaniLauritzen er en reality hvor kjendiser av varierende grad av bonitet (bare en av dem har vært personlighetstestet av meg) skal ledes til å bli den beste utgaven av seg selv som de kan bli, basert på planen og filosofien til en selvdekorert oberst som i hvert fall for meg først og fremst er kjent for å glemme alt han kan når han er under press.

Se ellers Kompani Lauritzen

Uansett, de gjør oppgaver, og, under over alle under, ei av oppgavene er en evnetest! Personlighetstest hadde vært kulere, men dog.

På slutten av episode to presenteres første foreløpige resultatliste. Dette er jo artig.

Det aller første jeg såklart lurer på, er dette: Hva er korrelasjonen mellom evner og resultater på de andre øvelsene? Det dreier seg om ganske fysiske øvelser, men de krever litt planlegging og tenking. Resultatet er, vel, hva skal man si?

> cor(resultater[c(2:4)],method="spearman")
        3km  Styrke    Evne
3km   1.00000000 0.4029634 -0.04454868
Styrke 0.40296336 1.0000000 0.33629201
Evne  -0.04454868 0.3362920 1.00000000

(Det er brukt ikke-parametrisk korrelasjon fordi dataene ikke er normalfordelte)

Utlagt: Det er ingen sammeheng overhodet mellom å løpe tre kilometer og evner, men det er en viss sammenheng mellom evner og styrke. 0,34 er ikke lavt, som nybegynnere tror; Bare multipliser det med mange mennesker som skal gjøre noe, så spiller det en rolle.

Også interessant, naturligvis: Evnetesten. Hvis det er en som forsvaret har utviklet, så er den basert på sten-skårer, som lett kan regnes om til IQ-skårer. Så hvor smarte er disse kjendisene? Det hadde vært artig å få be- eller avkreftet noen fordommer her, men jeg vet sannelig ikke …

Kompani Lauritzen

Testene ble garantert ikke tatt under optimale forhold, og jeg vet sant å si ikke om det er sanne sten-skårer som er brukt. Men dersom skalaen går fra 1-10 skal dette være en grei tilnærming.

Det blir spennende å følge med utover. Jeg har ikke har noen praktisk erfaring med Forsvaret, men kjenner igjen en del av humoren fra speider‘n (Dette ser ut som noe som en gang kanskje kan ha noe potensiale) lo jeg godt med jevne mellomrom. De som har militære tilbøyeligheter finner sikkert sitt å flire av her, men det er ikke mer hæret enn i de gamle Billy- og Stomperud-tegneseriene, egentlig.