Det ubevisste i lys av nyere teori og forskning

Det er i den senere tid skjedd en fornyelse i interessen for det ubevisste. Dette er kanskje særlig i forbindelse med PDPteorier om bevissthet, som kan gi et utvidet perspektiv på studiet av det ubevisste, både i relasjon til emosjoner, og til psykonalytisk forståelse av det ubevisste. Det later til at det ubevisste er mer omfattende enn tidligere antatt, og også at det ubevisste tar en større del i rasjonell tenkning enn tidligere antatt.