Krøger har rett!

Trykket i Dagbladet 24. juni 2006.

Cathrine Krøger har sluppet løs vrede i sin anmeldelse av Yaloms bok om Schopenhauer. Såvidt jeg forstår skriver bokanmelderen Krøger at boka fungerer dårlig som litteratur. Yaloms tilhengere kommer kraftfullt på banen og tar Yalom i forsvar. Disse presumptivt dypt relasjonsorienterte menneskene spør pussig nok ikke om hva som ikke fungerer. De går ikke i dialog med Krøger om hennes relasjon til litteraturen. De velger å gå i konfrontasjon med teknikker som Krøger tydeligvis er kompetent til å kjenne igjen: I kraft av sin bakgrunn og kunnskap kan de fortelle henne at hun ikke er kompetent til å forstå Yaloms prosjekt og har derfor levert en anmeldelse basert på feillesing av boka.

Continue reading “Krøger har rett!”

🙂