Feil på feil på feil om personlighetstesting

Sendt som bidrag til Dagbladet 2008-04-17

Det følgende nnlegget ble rutinemessig refusert noen timer etter innsendelse. Nåvel. Jeg har tidligere klaget over at innlegg som ikke inneholder personangrep blir refusert uten videre, og her burde jeg vel ha mitt på det tørre sånn sett, men Rudi Myrvang hadde et genialt tilsvar rett etterpå, og hans innlegg gjorde mitt overflødig, for å si det sånn.

Feil på feil om tester fra Mathias Fosse

Mathias Fosse kommer med noen uetterrettelige påstander om psykologer i Dagbladet i dag som det er nødvendig å korrigere.

Ja, det irriterer fletta av psykologer at scientologenes tester blir brukt. Dette fordi OCA som scientologene bruker ikke har offentlig tilgjengelig dokumentasjon, slik at det er umulig å vurdere hvor god den er. At Myrvang som uttaler seg selger tester selv har ingen betydning for sannheten i det han sier, og slett ikke for de av oss som velger tester fritt.

At de fleste «kjenner seg igjen» på OCA er ikke noe argument. Det vil ta meg to timer å lage en personlighetstest som de fleste kjenner seg igjen på, men over en million kroner og ca. ti år å lage en test som tilfredsstiller alle nødvendige krav til en test, som for eksempel at det er dokumentert at de spørsmålene den stiller og de resultatene den gir, kan settes i sammenheng med kjent psykologisk teori og forskning, og at den gir informasjon som er nødvendig og gyldig i sammenhengene den skal brukes.

Mathias oppfordrer psykologene til å gå i seg selv, siden en psykolog har laget testen vi kritiserer. Men vi har jo gått i oss selv. Det er derfor vi ikke bruker den.