123-meme

Jeg er blitt tagget av Ellen Dahl, og oppgaven er som følger:

Pick up the nearest book.
Open on page 123.
Find the fifth sentence.
Post the next three sentences.
Tag five people, and acknowledge who tagged you.

Vi pakker. Vi skal flytte. Derfor er de fleste bøkene pakket ned. Det står ei åpen pappeske her, men det er Turids bøker og er for tida ikke i bruk. Den nærmeste boka jeg fant leser jeg faktisk for tida og er i sekken jeg frakter jobb-ting på bussen med.

Boka som valgte meg heter The Technology of Teaching og inneholder artikler om hvordan undervisning kan gjøres dobbelt så effektivt og halvparten så slitsomt (for lærer og elev) som i dag. At læring omfatter formidling av kunnskap og at undervisning er mulig er imidlertid ikke populære holdnigner blant pedagoger for tida, så metodene har ikke vært utprøvet i veldig stor skala.

Specific contingencies may be needed to teach a baseball batter to “keep his eye on the ball,” particularly because natural contingencies are opposed to the behavior (it is dangerous to look at a ball at the matter of impact, and the flight of the ball a moment later is the principal reinforcing consequence). Simply reinforcing a child when he reads the text correctly may be much less effective than special contingencies which induce him to read from left to right or to read a block of words at a glance. Another way to attend to stimuli so that one may respond to them more effectively is to construct supplimentary stimuli.

Så er det å tagge fem stykker, da … Elf, Lin, Ingrid, Abre og John Erik

.