Det er gemt å bo på landet

Vi har flyt­tet på lan­det. Det betyr at enkel­te ting er anner­le­des enn de var i for­ste­de­ne, eller som vi er vant med fra byen. Å kun­ne være et sted om ti minut­ter ved å rin­ge Oslo Taxi, f.eks.

Her ute på Roven ved Fet­sund er det to dro­sje­sel­ska­per (Øvre og Ned­re Romer­rike Taxi­sel­skap), beg­ge mener at Roven er det and­re sel­ska­pe­ts pro­blem. Det er også en tog­sta­sjon her, den heter Svin­gen, og der stop­per toget etter behov. Eller ikke.

At det er langt til toget og at det bare går noen få gan­ger om dagen (og ikke helt sys­te­ma­tisk hel­ler – det er ingen reg­ler, man må bare pug­ge) er greit for­di man kan jo ta dro­sje. Men dro­sje­ne har fått beskjed om at de skal ned­prio­ri­te­re de som skal med toget for­di det blir så kor­te turer.

Det ser ut til at det går mot at jeg ende­lig tar fører­kort. Vi bor på lan­det. På lan­det må man ha bil.

nb_NONorwegian