Bob Altemeyer, kjent for flere populære bøker og artikler om autoritære mennesker, har lagt ut den siste boka si, The Authoritarians, på nettet. Share and enjoy.

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!