Til ettertanke

Jeg tror ikke sær­lig på med­født sosi­alt talent. Jeg tror de som kan sånt, har lært det på en eller annen måte: Enten ved å lese seg til det, eller ved å ha hatt gode møter med and­re som kan sånt. Gjer­ne beg­ge deler. Men nå tenk­te jeg jeg skul­le for­tel­le den lil­le his­to­ri­en om Alex­an­der.

De sosia­le talen­te­ne mine som barn var rela­tivt beskjed­ne. Jeg var en nerd. Og jeg viss­te ikke engang å skju­le det. Men jeg fant nå stort sett ut av ting. Som f.eks. når res­ten av klas­sen sto i ring rundt meg og pek­te og lo og rop­te brille­slan­ge. Jeg skjøn­te det var en del av et sosi­alt spill og at det ikke var vondt ment. Noe av det som røp­te det var de som sto i rin­gen og sjøl had­de bril­ler.

Men vi fikk nå en ny brille­slan­ge i klas­sen. Han het, mener jeg å hus­ke, Alex­an­der. Det røper nep­pe noe. Det er man­ge som heter dét. Han var mager, mørkå­ret og bruk­te bril­ler. Og han sto og smil­te fåret i midt­en av rin­gen når vi rop­te brille­slan­ge til ham.

Jeg tror han prøv­de å ta til mot­mæle, men han ble dyt­tet. Han falt. Bril­le­ne ram­let av. Han fam­let grå­ten­de etter dem. Han blød­de. Noe falt inn i det alle­re­de denn­gang tem­me­lig tjuk­ke hodet mitt: Alex­an­der var ikke med på leken.

Jeg vet ikke hvor­dan det ikke med ham siden. Fami­li­en min flyt­tet til et sted hvor jeg synes det var gans­ke mye mind­re mob­bing. Men noe tror jeg at jeg lær­te av det:

Jeg tror jeg ble mer bevisst at man erter bare de som vil være med på leken.

Hvis jeg noen­gang har ertet og eller mob­bet deg uten at du var med på det, så bekla­ger jeg det på det ster­kes­te. Ven­ner?

Takk til Ida på Face­bo­ok som min­net meg på den­ne.

nb_NONorwegian