Hold politikerne unna skolepolitikken

Høyre foreslår (i Kristin Clemets ånd) at heller enn å høre på hva forskningen sier om hvordan man får opp skoleprestasjonene, skal man ta etter idretten. Konkurranse virker der, så hvorfor ikke på skolen?

For det første: Det er ikke alle som motiveres av konkurranse. Dette vet nok Isaksen & Eriksen Søreide. Men de som stemmer Høyre, er de som motiveres av konkurranse. Ved å si slikt som dette, får de stemmer fra de som ønsker mer konkurranse: altså de som Høyres budskap generelt apellerer til.

Ja, jeg beskylder Høyre for rå og hensynsløs populisme her.

For det andre: Som forskningen viser, er det fokus på prosess (altså hva man må gjøre for å oppnå målene) som fremmer prestasjoner. Å gi medaljer til de som ved god ballast hjemmefra samt særskilte evner gjør det best vil føre til

  • Ytterligere taperstempel blant de som ikke gjør det godt.
  • Press mellom skolene på å øke prestasjonene hos de som fra før yter godt.
  • At elevene vil fokusere på det de kan og overse det de ikke kan.
  • At fokus fjernes fra at læring er sin egen belønning.

For det tredje: konkurranseidrett er stort sett frivillig, og de obligatoriske idrettmessige prestasjonene elvene eventuelt belønnes for har få konsekvenser seinere i livet (annet enn for holdning til idrett). De gode idrettsutøverne har fått akkurat det elevene i skolen ikke får: Individuell oppfølning, trening, og små oppmuntringer hver gang de slår sine egne rekorder. Medaljer er ikke spesielt prestasjonsfremmende i idrett heller.

Et av problemene er at politikerne ikke kan noe. Heller enn å basere seg på vitenskap, baserer de seg på mennesker de kjenner. SV-ere er tradisjonelt ikke konkurransemennesker og finner liten glede i konkurranse, og kan tilmed finne det truende, og kjenner stort sett andre mennesker som heller ikke er glade i konkurranse; Høyre-folk liker konkurranse og er glade i konkurranse og kjenner stort sett mennesker som er glade i konkurranse. Så Høyrefolk vil ha konkurranse overalt, også der hvor det ikke lønner seg; Sv-ere vil ikke ha konkurranse noen steder, heller ikke der det lønner seg.

Ja, elever bør disiplineres mer enn det som skjer i skolen i dag, vi må fjerne ansvar for egen læring og overdreven fokus på gruppearbeid og oppdagelseslæring, og elevene må i mye større grad læres opp i måter å tilegne seg kunnskap på. Elevene bør belønnes indivduelt for å gjøre det de skal, og slik belønning skal gradvis fases ut når elevene lærer såpass at læringen blir motiverende i seg selv. Det finnes masse forskning på hvordan dette skal gjøres, men den er ikke kjent.

Referanser

Referanser er tilgjengelig på forespørsel.