Hva med å kunne litt, Isaksen? Om belønning i skolen.

Torbjøen Røe Isaksen forsøker å utdype hva han mener med å satse på belønning i skolen. For Høyre er det tydeligvis fortsatt bare interessant å basere seg på forskning hvis resultatene er salgbare.

I belønningseksempler får vi såvidt jeg kan forstå forklart at poenget hans ikke egentlig er å forbedre resultatene i skolen, men å innføre belønning i skolen. OK, da leser jeg ham som fanden leser Bibelen, men han legger opp til det selv: «Å lage fornuftige og gode ordninger for å fremme kunnskap og læring, og belønne lærelyst og faglige resultater, det er en annen sak!» Hvorfor skal lærelyst og faglige resultater belønnes? Jo, fordi det fortjener belønning, åpenbart.

Og Isaksen kommer med eksempler på belønning for å vise at han ikke vil rangere elevene, men belønne de som får ting til. Dette hadde vært vel og bra dersom dette hadde vitenskapelig belegg. Noe forskning viser han imidlertid ikke til – bare apologetikk av typen «Dette er ikke så ille som motstanderne vil ha det til.»

Isaksen, belønning slik du skisserer det virker på noen, ikke alle. Siden metoden er dønn uvitenskapelig, er det umulig å si på forhånd hvem det vil virke på, men ja, det vil være mulig å dra fram suksesshistorier. Fiaskohistorier også, og det vil man jo ikke hvis man er ute etter å selge dette. At slike utspill gir respons hos potensielle Høyre-velgere er nok trivielt sant og krever neppe vitenskapelig belegg.

Ingen fornuftige mennesker er mot belønning i skolen (sosiakonstruktivister er mot, men jeg regner ikke sosialkonstruktivister som fornuftige).

Men det må gjøres riktig, ellers baksmeller det.

Nei, Isaksen, jeg vil ikke vite hvordan du har tenkt å gjøre dette eller se eksempler på hvordan du har tenkt å belønne. Vis meg dataene: På hvilken måte er dette mer effektivt enn de beste alternativene?

Her kan du lese om hvordan det kan gjøres riktig:

The Standard Celeration Society

http://www.celeration.org/

Siegfried Engelmanns web

http://www.zigsite.com/

B.F. Skinner & C.B. Ferster (1957)

Schedules of Reinforcement

Nancy E. Marchand-Martella, Timothy A. Slocum, Ronald C. Martella (2004)

Introduction to Direct Instruction