Forskning: Er det mulig å vurdere mennesker basert på profilene deres på sosiale nettsteder?

Ja, det er faktisk mulig å vurdere mennesker nokså nøyaktig basert på hvordan de oppfører seg på nett, foreslår Donald H Kluemper & Peter A. Rosen (Journal of Managerial Psychology 24(6) pp 567-580/DOI 10.1108/02683940910974134). 63 mennesker vurderte seks personer basert på profilene deres på sosiale nettsteder. De 63 menneskene vurderte profilene på 378 målepunkter. Disse seks menneskene ble også personlighetstestet, og resultatene ble sammenlignet.

Det viste seg at det var forbløffende bra samsvar mellom personlighetstestene og bedømmerne. De seks ble vurdert både på intelligens (IQ) og personlighet (Big 5).

Dette studiet viser ikke at det er mulig å erstatte vitenskapelige seleksjonsmetoder med gransking av mennesker på sosiale nettsteder. Bedømmerne i studiet var psykologistudenter som var kurset i testing og personlighetspsykologi, så de visste hva de skulle se etter; det ble brukt en systematisk metodikk for å kartlegge webprofilene; det var bare seks mennesker som ble vurdert, så vi vet ikkeno om unntak; og det må antas at de som ble undersøkt var flinke til å gi av seg selv på nettet.

Med andre ord: Don’t do this at home, kids. Ikke la hvordan folk er på web få konsekvenser for dem uten at du også sjekker hvordan de er i virkeligheten.

Moralen vi kan trekke så langt tror jeg er at det er mulig å gi et bilde av seg selv på web som samsvarer ganske bra med hvordan du er i virkeligheten. Sånn sett kan skillet mellom person på web og person i «RL» ikke nødvendigis være så veldig skarpt.