Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Nævdal, Dr.Scient i miljø- og ressursøkonomi, Seniorforsker ved Frischsenteret forteller oss i Dagbladet at

vår viten om dette [biologi] er så begrenset at om en skal bruke biologisk kunnskap for å utforme for eksempel sosialpolitikk, kan man gjøre riktig stor skade.

Dette er feil og historieløst. I det følgende vil jeg forklare hvorfor.

Continue reading “Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.”

🙂

Hvorfor arv/miljødebatten er viktig for homofile

Det er en utbredt myte som går ut på at dersom en egenskap er medfødt, kan den ikke endres, men er den tillært, kan den endres. Da jeg gikk på gymnaset, var konsensus blant de som mente at homofili var syndig, at dersom det var tillært, så kunne det endres og da var det enda mer syndig. Predikanter og andre prøver å «kurere» homofili, under henvisning til at det er «valgt» eller «tillært». Det er også mange homofile, ut fra debatten om Hjernevask, som ønsker at homofili skal være tillært. Hvorfor?

Continue reading “Hvorfor arv/miljødebatten er viktig for homofile”

🙂

Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler

Jeg har sett første episode av Hjernevask og er fornøyd, selv om jeg verken er sosiobiolog eller sosiolog. Jeg er opptatt av formidling av vitenskap, og er fascinert av de som greier å presentere komplekse problemstillinger på en forståelig måte. Helt nederst i dette blogginnlegget er en link til det jeg ønsker Eia klarer å formidle.

Continue reading “Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler”

🙂