Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Nævdal, Dr.Scient i miljø- og ressursøkonomi, Seniorforsker ved Frischsenteret forteller oss i Dagbladet at

vår viten om dette [biologi] er så begrenset at om en skal bruke biologisk kunnskap for å utforme for eksempel sosialpolitikk, kan man gjøre riktig stor skade.

Dette er feil og historieløst. I det følgende vil jeg forklare hvorfor.

Ingenting er tilfeldig her i verden. Nå har denne bloggens trofaste leser alt fått med seg at biologisk determinisme er uvitenskapelig, fordi det ikke er noen sammenheng mellom hvor arvelig et trekk er, og hvor lett det er å endre. Faktisk er det slik at hvor lett trekk er å endre kommer av hvordan det er kodet, ikke hvor arvelig det er. Øyenfarge f.eks. er vanskelig å endre ikke fordi det er arvelig, men pga. måten øyet er bygget opp. Men jeg tenkte jeg skulle skrive litt om hvorfor det tilfeldigvis er det biologiske perspektivet som er høyreorientert.

Tenk deg tilbake til mellomkrigstida. Vi snakker 1930. Vi snakker om et tidspunkt i historien da vitenskapen er temmelig overbevist om at det vi er født med, er det som bestemmer hvordan vi blir. Vi snakker om et tidspunkt hvor det er færre enn fem år igjen til Tyskland starter industriell utryddelse av jøder hvor begrunnelsen var at jøder er født med dårlige egenskaper som ikke kan forandres. Hvor populært var atferdsforklaringer basert på miljø da?

Vi snakker fortsatt 1930. Psykologen John B. Watson, hvis bakgrunn var i dyrepsykologi og fysiologi, kjente Pavlov og visste godt at enkelte fysiologiske responser er svært vanskelige å endre. Men han var frustrert over at den rådende oppfatningen var at sånn du er født er sånn du blir, fordi hans forskning – og forskning han kjente til – viste at det er en god del ting som kan endres bare man vet hvordan. Så i boka si, Behaviorism (John Watson, 1930) tar han munnen for full og skriver:

Give me a dozen healthy infants, well-formed, and my own specified world to bring them up in and I’ll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select – doctor, lawyer, artist, merchant-chief and, yes, even beggar-man and thief, regardless of his talents, penchants, tendencies, abilities, vocations, and race of his ancestors.

Merk at Watson skriver dette i 1930. Han hevder altså, på et tidspunkt hvor alt var ment å være medfødt og uforanderlig, at blant de tingene som ikke spiller noen rolle for hvordan mennesker blir, er:

Talenter.

Tendenser.

Anlegg.

Kall.

Eller foredrenes rase.

Vi snakker om ei tid da det ble drevet tvangssterilisering og utryddelse av hele folkegrupper med genetisk begrunnelse. Nå var Watson den første til å innrømme at han trakk den for langt, det gjør han i neste setning:

I am going beyond my facts and I admit it, but so have the advocates of the contrary and they have been doing it for many thousands of years.

Så man må anta, at når de høyreorienterte biologiske deterministene – nazistene – mente at medfødt = uforanderlig, så vil vekt på genetikk støtte høyresida og vekt på miljøfaktorer støtte venstresida.

Ikke så fort.

John Watsons store etterkommer, B.F. Skinner, hadde som mål med sin forskning å kartlegge de miljøfaktorene som kan endres hos mennesker. Han mente ikke at alt skyldes miljø, han var opplest på genetikk, men han visste at genetisk ikke betyr forutbestemt og at hvor lett et trekk er å endre, er et empirisk spørsmål. Han mente at andre kunne holde på med sitt, men det han var interessert i, var å finne ut nøyaktig hvor langt man kan komme ved å variere miljøet. Men Lo! And Behold! Skinner ble faktisk beskyldt for å være høyreorientert han også! Hvordan i all verden?

Jo, for har man full oversikt over miljøet og tro på at genetikk ikke bestemmer noe, kan man bruke den kunnskapen man har om miljøet, til å skape miljø som former mennesker til hva som helst, og det er jo totalitært og følgelig nazistisk!

Nå var den genetiske perioden de ideologisk begrunnede diktaturenes periode, og miljø-perioden var en periode hvor det var smått med nydannelse av ideologisk baserte totalitære teorier. Men man bør nesten regne med at dersom nazismen hadde slått gjennom på femtitallet, ville nazistene ha brukt individets formbarhet som premiss for politikken sin. De ville sagt om jødene at kulturen deres forurenset miljøet og tonet ned betydningen av gener som korrigerende kraft. Både den genetiske begrunnelsen til de faktiske nazistene og den miljømessige begrunnelsen til mine imaginære nazister savner faktisk vitenskapelig begrunnelse, men det spiller ingen rolle så lenge folk ikke er klar over det og man sørger for at de ikke blir gjort klar over det.

Faktisk var ikke nazistenes begrunnelse for å rydde ut raser genetisk. Hitler hadde ikke hørt om Darwin da han skrev Mein Kampf, og nazistene brente lærebøker som tok utgangspunkt i evolusjon. Jødene blir sammenlignet med bakterier – Holocaust var opprinnelig ikke noe eugenisk prosjekt men ble betraktet som et hygienisk prosjekt. Hitler referer nemlig til Koch som oppdaget basillene. Det er altså historieløst å påstå at nazistene hadde Darwin som forbilde. Det er Pasteur, ikke Darwin, som var holocaust-arkitektenes forbilde da Hitler bygde opp nazipartiet. Betyr det at vaksinetilhengerne er høyreorienterte?

Er det altså slik at større vektlegging av gener automatisk fører til en ideologisk høyredreining, og at mennesker som mener forskning på genetikk er viktig i samfunnsfag, automatisk må være konservative? Nei. Det er historiske, ikke vitenskapelige grunner til at høyresida holder på gener og venstresida på miljø. Hadde misforståelsene vært omvendt, hadde venstresida satset på gener og høyresida på miljø. Å hevde at Harald Eia nødvendigvis har en høyrepolitisk agenda er altså, etter min mening, absurd å påstå.

Hva er moralen? Man finner alltid en grunn.

🙂