Swahili-norsk ordbok slik programmereren ser det (eller, hvorfor jeg ikke har blogget så mye i det siste)

Folk spør av og til hvordan jeg har tid til å være så aktiv på nettet, og svaret på det er at det har jeg jo ikke. Særlig ikke i det siste, med ny jobb og ny kjæreste og ny leilighet og … vel, dere skjønner. Jeg har skrevet litt nylig om IQ i Dagens Næringsliv og vært på radio etpar ganger og noe greier … men blogging er det ikke blitt mye av.

I skrivende stund jobber jeg med nyeste utgave av Spartacus forlags Swahili-Norsk ordbok. Første opplag kom i 1997, og er utsolgt. Da bruke forfatteren en Filemaker-database som jeg nennsomt plukket dataene ut av og oversatte til LaTeX. Dengang brukte jeg Perl. Det vil jeg ikke lenger. Denne gangen, 2. utgave, er det fortsatt LaTeX (Jeg synes ConTeXt er vakkert, men ikke veldig godt dokumentert og et bevegelig mål uansett).

Men denne gangen bruker jeg et ordentlig programmeringsspråk. Common Lisp, og implementasjonen er Clozure CL for MacOS. (Onde tunger vil ha det til at det er flere Lisp-omgivelser enn programmer skrevet i Lisp. Ikke hør på dem.)

Her er koden så langt. Vakkert. Jeg vet hvordan det ville sett ut i Perl.

(require 'split-sequence)
;(import 'split-sequence:split-sequence :cl-user)

(load "string-replace")

(require 'cl-ppcre) (import 'cl-ppcre:regex-replace :cl-user)

(defvar *infile* "001.csv")

(import 'csv-parser::do-csv-file 'cl-user)

(setq csv-parser::*field-separator* #,)

(defun collate (a b) (let ((split-a (split-sequence:split-sequence (code-char 29) a)) (split-b (split-sequence:split-sequence (code-char 29) b))) (mapcar #'(lambda (a b) (format nil "~A ~A " (tex-format a) (tex-format b))) split-a split-b)))

(defun tex-format (s) (and (stringp s) (> (length s) 2) (let* ((s (string-replace s "#I" "\emph{")) (s (string-replace s "#@" "} "))) s)))

(defun swahili () (let ((*swahili* nil)) (princ (format t "~&~A~A~&" "Kjører swahili" "...")) (with-open-file (out "swahili.tex" :direction :output :if-does-not-exist :create :if-exists :overwrite) (do-csv-file ((line num-fields) *infile*) (let ((keyword (nth 0 line)) (wordclass (nth 1 line)) (explanation (nth 2 line)) (examples (nth 3 line)) (eng-examples (nth 5 line)) (eng-phonetics (nth 4 line)) ) (progn (format out "~&\a{~A} ~A ~A ~A ~A ~&" keyword wordclass (collate explanation examples) eng-examples eng-phonetics )))))))

(swahili)

(quit)