Presentasjon på Software 2011

Jeg skal snakke om hvordan  man overtaler konservative IT-sjefer til å vurdere nye og utradisjonelle løsninger på Software 2011.

Dataforeningen har laget en fint program for den aktuelle dagen, og en presentasjon av foredragsholderne har de også fått til.

Sees vi der?