Variasjoner over Mindfulness

Jeg ble utsatt for Mindfulness i en tidligere jobb da jeg jobbet sammen med Rebekka Egeland som hadde skrevet bok om temaet. Den har jeg ikke lest. Jeg har lest det Steven C. Hayes har skrevet, rent generelt, om terapi og Mindfulness. Vel, ikke bare hva han har skrevet. Men mye av det han og hans krets har skrevet i det siste. 

Jeg syntes det smakte vel mye av hva jeg har hørt omtalt som «treperledamer». Sånne som utdanner seg til Mindfulness-coacher og med drømmende, eterisk stemme messer at Ja MINDFULNESS ja, ja DET handler om å få balanse mellom VENSTRE og høyre HJERNEHALVDEL. Hvis du ikke har balanse mellom hjernehalvdelene er du død. Da er Mindfulness blant de tingene du absolutt ikke trenger.

Det er endel temaer som går igjen i terapien. Jeg begynner gjerne med en øvelse som denne:

http://www.grendel.no/content/mindfulness

Det er litt utfordrende, synes jeg, å si noe om hvordan det virker og hvorfor. Det som er sikkert etterhvert er at de klientene som gjør det mest samvittighetsfult kommer seg raskest. Sånn i snitt. 

Her er litt om hva stress skyldes:

http://www.grendel.no/content/hva-stress-skyldes 

Og litt om hvordan man får ned stresset sånn i hverdagen. Det er banalt. Men livet dreier seg stort sett om det banale. Det er i hvert fall det banale det er viktigst å ha kontroll på.

http://www.grendel.no/content/om-det-un%C3%B8dvendige

Jeg regner med det blir mer om dette. Jeg tar gjerne imot kommentarer og refleksjoner.