Statistikkskolen, kapitel 1: Grunnleggende statistikk

All statistikk er korrelasjon.