Litt om saken i TV2 om rektor som meldte foreldre som søkte om tilpasset opplæring til barnevernet

Vi dømmes ikke etter feilene vi gjør, men etter hvordan vi retter dem opp.