Om behovet for teori og modell innen psykologi

Tenk før du handler.