Barn liker å få bekreftet kjønnsidentiteten sin

Spalte i Dagbladet 2016-09-01