Algoritmer, personvern, Facebook: Ja, det er grunn til å være redd.

Spalte i Dagbladet 2017-02-10