Utpakking av mekanisk tastatur fra WASD

Jeg sav­ner de gode, gam­le Tand­berg-tas­ta­tu­re­ne. Eller de som ble brukt på Sun 3/50-ene på IfI. I det hele tatt … jeg vil at tas­ta­tu­ret mitt skal være meka­nisk.

Jeg skri­ver mye. Da vil jeg skri­ve på noe som føles som et tas­ta­tur og som ser ut som et tas­ta­tur for Mac.

Så … når man ikke vil ha noen kom­pro­mis­ser, hva gjør man da?

Red­nin­gen blir – WASD!

IMG 1390
Ikke så impo­ne­ren­de inn­pak­ning, kan­skje. Men det er det ind­re som tel­ler.

Mer stil over pak­ka. Det­te ser loven­de ut. IMG 1391

IMG 1392Greia til høy­re er for å få gjort noe med træ­le­ne på hånd­ba­ke­ne.

IMG 1393Sann­he­tens øye­blikk, mek­tig snart …

IMG 1394 Min­ner ver­ken om Tand­berg eller Sun 350

IMG 1396 Æ Ø Å! Uten mas­se and­re bok­sta­ver på!

IMG 1400Win­dows-tast!? Vi dri­ver ikke med Win­dows-tast!

IMG 1401Red­ska­pen for å byt­te om på Alt og Com­mand fulg­te med.

Bry­ter «1» og «6» må stå på «On» for at magi­en skal vir­ke. IMG 1418

nb_NONorwegian