Nei, vi har ikke blitt dummere

Vi har bare blitt dårligere til å løse visse typer oppgaver, som krever visse typer tenkning.