OmFolk: Marthe Sve­berg per­son­lig­hets­tes­tes. 2018-10-10

Last ned her → 

Adobe PDF Icon svg

Marthe Sve­berg hen­vend­te seg til meg for­di hun øns­ket å bli per­son­lig­hets­tes­tet i for­bin­del­se med et video­inn­slag om psy­kisk helse. Hele til­bake­mel­din­gen ble tatt opp, men det blås­te mye den dagen, så det var visst ikke så mye som kun­ne bru­kes.

nb_NONorwegian