Evner i Kompani Lauritzen

#KompaniLauritzen er en reality hvor kjendiser av varierende grad av bonitet (bare en av dem har vært personlighetstestet av meg) skal ledes til å bli den beste utgaven av seg selv som de kan bli, basert på planen og filosofien til en selvdekorert oberst som i hvert fall for meg først og fremst er kjent for å glemme alt han kan når han er under press.

Se ellers Kompani Lauritzen

Uansett, de gjør oppgaver, og, under over alle under, ei av oppgavene er en evnetest! Personlighetstest hadde vært kulere, men dog.

På slutten av episode to presenteres første foreløpige resultatliste. Dette er jo artig.

Det aller første jeg såklart lurer på, er dette: Hva er korrelasjonen mellom evner og resultater på de andre øvelsene? Det dreier seg om ganske fysiske øvelser, men de krever litt planlegging og tenking. Resultatet er, vel, hva skal man si?

> cor(resultater[c(2:4)],method="spearman")
        3km  Styrke    Evne
3km   1.00000000 0.4029634 -0.04454868
Styrke 0.40296336 1.0000000 0.33629201
Evne  -0.04454868 0.3362920 1.00000000

(Det er brukt ikke-parametrisk korrelasjon fordi dataene ikke er normalfordelte)

Utlagt: Det er ingen sammeheng overhodet mellom å løpe tre kilometer og evner, men det er en viss sammenheng mellom evner og styrke. 0,34 er ikke lavt, som nybegynnere tror; Bare multipliser det med mange mennesker som skal gjøre noe, så spiller det en rolle.

Også interessant, naturligvis: Evnetesten. Hvis det er en som forsvaret har utviklet, så er den basert på sten-skårer, som lett kan regnes om til IQ-skårer. Så hvor smarte er disse kjendisene? Det hadde vært artig å få be- eller avkreftet noen fordommer her, men jeg vet sannelig ikke …

Kompani Lauritzen

Testene ble garantert ikke tatt under optimale forhold, og jeg vet sant å si ikke om det er sanne sten-skårer som er brukt. Men dersom skalaen går fra 1-10 skal dette være en grei tilnærming.

Det blir spennende å følge med utover. Jeg har ikke har noen praktisk erfaring med Forsvaret, men kjenner igjen en del av humoren fra speider‘n (Dette ser ut som noe som en gang kanskje kan ha noe potensiale) lo jeg godt med jevne mellomrom. De som har militære tilbøyeligheter finner sikkert sitt å flire av her, men det er ikke mer hæret enn i de gamle Billy- og Stomperud-tegneseriene, egentlig.