Barnet som aldri ble vernet

En beretning om Münchausen og den dypeste fortvilelse Barnet som aldri ble vernet