Bør folk lastes for at de blir fete?

Å være til­hen­ger av libe­ral poli­tikk betyr blant annet å være til­hen­ger av at folk kan kla­re seg uten alt­for mye lover og reg­ler. Sunn­het er et dilem­ma her. Er det lurt å sto­le på at folk lever sunt bare de får nok opp­læ­ring?

nb_NONorwegian