forskning.no lar tøyseforskere ved Noregs Landbrukshøgskole røre om intelligens

Vi er ikke ukjent med at forskning.no ikke tar psy­ko­lo­gi på alvor. Deres nyes­te blem­me er dog mer alvor­lig enn den for­ri­ge. En ting er å mis­for­stå en kjapp notis. Men kro­nik­ken Under­vis­ning må til­pas­ses intel­li­gens viser total man­gel på vil­je til kva­li­tets­kon­troll. Det enes­te jeg er enig med artik­ke­len i, er over­skrif­ten. Res­ten … vel, her er et utdrag av noe av det jeg stei­ler over. Con­ti­nue read­ing «forskning.no lar tøyse­fors­ke­re ved Noregs Land­bruks­høg­sko­le røre om intel­li­gens»