Anders Behring Brevik og Aspergers syndrom

I dag blir det slått opp i avi­se­ne om kan­skje Anders Behring Brei­vik kan ha asper­gers syn­drom. Det­te er i og for seg inter­es­sant, men litt menings­løst der­som han skal for­stås bed­re.

Con­ti­nue read­ing «Anders Behring Bre­vik og Asper­gers syn­drom»