På dannelsesreise med Donald Duck

Vi snak­ker mye om språk­lig for­fall for tida. Dvs., det har vi all­tid gjort. Man­ge frust­re­res over end­rin­ge­ne og mener språ­ket blir dår­li­ge­re, mens de lær­de tar det med ro for­di de vet at språk­lig end­ring har skjedd hele tida uten at språ­ket har tatt nevne­ver­dig ska­de. Men en form for språk­lig end­ring tror jeg fak­tisk er ska­de­lig. Og det er språ­ket i Donald. Con­ti­nue read­ing «På dan­nel­ses­rei­se med Donald Duck»