Uansvarlig eksponering

Hvis du er skole­elev og tvin­ges til å hol­de pre­sen­ta­sjo­ner som eks­po­ne­ring: Vis gjer­ne den­ne artik­ke­len til lære­ren, slik at lære­ren får lært seg at eks­po­ne­ring ikke er det lære­ren tror det er.

nb_NONorwegian