Om følelser, hva de er godt for, og hvorfor det er lite hjelp i å snakke om dem.

Betrakt føl­gen­de:

  1. Du ser en løve. Du blir redd. Du løper.
  2. Du biter i et full­mo­dent eple. Det sma­ker godt.
  3. Du er nødt til å set­te deg på kan­ti­na sam­men med men­nes­ket du har vært betatt av siden semes­te­ret begyn­te. Du snak­ker like­vel klart mest med ved­kom­men­des atskil­lig mind­re til­rek­ken­de bord­ka­me­rat.
  4. Du får i stand en prat med en av dem, og det ender opp på et av rom­me­ne med døra låst og gar­di­ne­ne truk­ket for.
  5. Du har sam­leie og får orgas­me. Det kjen­nes godt.

Hvor­for?

Con­ti­nue read­ing «Om følel­ser, hva de er godt for, og hvor­for det er lite hjelp i å snak­ke om dem.»