Hvor ble tegneseriene av?

Gret­ten gam­mel gub­be sav­ner å ha råd til alle tegne­se­rie­ne som kom ut da han var liten.

nb_NONorwegian