Hvor ble tegneseriene av?

Da jeg var sju-ti var det et vell av tegne­se­ri­er å vel­ge mel­lom.

  • Lyn­vin­gen (Bat­man).
  • Edder­kop­pen (Spi­der-man).
  • Fan­to­met, Hel­ge­nen, James Bond, Tarzan, Korak.
  • Super­mann, Super­boy, Super­girl, Gigant, Fan­tas­tis­ke Fire.
  • Tem­po, Agent X9, Serie Spe­si­al.
  • Fami­li­en Flint, Skipper‘n, Char­lie Chap­lin.
  • Pio­ner, Western, Toma­hawk, Jonah Hex, Sølv­pi­len, Illust­rer­te klas­si­ke­re, Tup­pen, Lille­mor

… og man­ge fler. De kom ikke ut sam­ti­dig, alle sam­men; Men ald­ri har det kom­met ut fær­re seri­er sam­ti­dig enn nå.

Hvor er de blitt av?

Con­ti­nue read­ing «Hvor ble tegne­se­rie­ne av?»