Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.

Eric Nævdal, Dr.Scient i miljø- og ressursøkonomi, Seniorforsker ved Frischsenteret forteller oss i Dagbladet at

vår viten om dette [biologi] er så begrenset at om en skal bruke biologisk kunnskap for å utforme for eksempel sosialpolitikk, kan man gjøre riktig stor skade.

Dette er feil og historieløst. I det følgende vil jeg forklare hvorfor.

Continue reading “Hvorfor det biologiske perspektivet ikke er høyreorientert.”

Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler

Jeg har sett første episode av Hjernevask og er fornøyd, selv om jeg verken er sosiobiolog eller sosiolog. Jeg er opptatt av formidling av vitenskap, og er fascinert av de som greier å presentere komplekse problemstillinger på en forståelig måte. Helt nederst i dette blogginnlegget er en link til det jeg ønsker Eia klarer å formidle.

Continue reading “Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler”