Hjernevask 1: Harald Eia som populærvitenskapelig formidler

Jeg har sett førs­te epi­so­de av Hjerne­vask og er for­nøyd, selv om jeg ver­ken er sosio­bio­log eller sosio­log. Jeg er opp­tatt av for­mid­ling av viten­skap, og er fasci­nert av de som grei­er å pre­sen­te­re kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger på en for­ståe­lig måte. Helt nederst i det­te blogg­inn­leg­get er en link til det jeg øns­ker Eia kla­rer å […]

nb_NONorwegian