Hvordan ta imot 100.000 flyktninger?

Brun­ost, kvikk­lunsj, sosia­le nor­mer, plik­ter og ret­tig­he­ter, for­vent­nin­ger og goder – hva løn­ner det seg å kun­ne for å føle kun­ne føle seg lyk­ke­lig, pro­duk­tiv og fri i Nor­ge?

nb_NONorwegian