Hvorfor mennesker blir avhengige av dataspill

Mennesker blir avhengige av dataspill fordi dataspill utnytter grunnleggende læremekanismer