Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk

FrPs kul­tur­po­li­tikk, som enkelt går ut på at kul­tu­ren skal over­la­tes til mar­ke­det, vil bidra til utar­ming av indu­stri­en for­di de som leg­ger grunn­la­get for rik­dom­men vår tren­ger kul­tur for å hol­de seg krea­ti­ve. Ide­er kom­mer ikke av seg sjøl.

Con­ti­nue read­ing «Hvor­for nærings­li­vet bør fryk­te FrPs kul­tur­po­li­tikk»