Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk

FrPs kulturpolitikk, som enkelt går ut på at kulturen skal overlates til markedet, vil bidra til utarming av industrien fordi de som legger grunnlaget for rikdommen vår trenger kultur for å holde seg kreative. Ideer kommer ikke av seg sjøl.

Continue reading “Hvorfor næringslivet bør frykte FrPs kulturpolitikk”