Minne fra Testdagen 2010: Personlighetstesting fra varierende perspektiver

I år var det nok en gang test­da­gen, som blir avholdt én gang i året som en slags møte- og fag­lig påfyll-are­na for men­nes­ker som på en eller annen måte for­hol­der seg til per­son­lig­hets­tes­ting. Den­ne gan­gen prøv­de jeg live­blog­ging via Twit­ter, men fikk litt for mye #net­com­fail. Så her er inn­trykk i ste­det.

Con­ti­nue read­ing «Min­ne fra Test­da­gen 2010: Per­son­lig­hets­tes­ting fra varie­ren­de per­spek­ti­ver»