Denne artikkelen har stått på trykk i Dagens Næringsliv torsdag 12. mai 2005.

 

Jeg vil gjerne få kommentere den interessante artikkelen om psykopater som sto i DN mandag 9 mai. 05

 

Det første man bør vite om psykopater er at de ikke finnes. Diagnosen er fjernet fra de to store diagnostiske manualene (DSM-IV og ICD-10) og nyansert med et sett av forskjellige diagnoser for personlighetsforstyrrelser. Dette kommer av at forskning viste at den opprinnelige psykopat-diagnosen var for enkel. Likevel brukes diagnosen på folkemunne.

Når man kaller sjefen – eller andre mennesker man er nødt til å forholde seg til – for psykopat, fritar man seg selv for ansvaret for endring. Hvis sjefen er psykopat, ligger hele problemet hos vedkommende og er umulig å gjøre noe med.

Det er forsket på slike sjefer som gjerne får merkelappen psykopat. De har gjerne dårlig selvinnsikt, men dette kan avsløres ved bruk av personlighetstester. Ved 360º-evaluering – det vil si at ikke bare sjefen får en personlighetstest, vedkommende blir også vurdert av overordnede, underordnede og kolleger – har slike mennesker de største forskjellene mellom egen og andres vurdering på varme-dimensjonen, som er en av personlighetsdimensjonene i personlighetspsykologien. Slik kan man avsløre hvem som risikerer å utvikle en slik lederstil at de blir omtalt som psykopater.

Sjefer som blir kategorisert som psykopater har gjerne tilegnet seg en type tøff lederstil, som de tror er hensiktsmessig, og som de ikke får noen tilbakemelding på. Dette er naturligvis uheldig for alle parter, men ansvaret for å gjøre noe med det ligger hos alle.

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!