Nerdene kan gi verdifulle bidrag

Denne artikkelen har stått på trykk i Finansavisen mandag 30. mai 2005

Olaf Bergesen i Orion Search International hevder at de sosiale ferdighetene i dag er like viktige som de faglige ferdighetene – også for IT-mennesker – og at nyutdannede IT-mennesker taper i jobbmarkedet fordi de mangler sosiale ferdigheter. Dette er betimelige ord. Det er ikke lenge siden (12. desember i fjor) professor Knut Bjørlykke kommenterte i Aftenposten at nerdene når ikke opp i jobbmarkedet fordi snakketøyet er viktigere enn faglige kvalifikasjoner.

Det hadde ikke vært grunn til bekymring hvis det ikke var for at næringslivet trenger alle slag. I tradisjonelle rekrutteringsprosesser er det viktig å gjøre et godt inntrykk under jobbintervjuene, og det er lett å få gevinst ved å ha et vinnende vesen – særlig når personalavdelingen aktivt foretrekker slike mennesker fordi de ønsker selgere og relasjonsbyggere på absolutt alle plan.

Men bedrifter trenger også de sære menneskene. Vi bør ikke være selgere alle sammen – ikke bare fordi noen faktisk må lage produktene som skal selges, men fordi det trengs mennesker av alle slag for å fylle alle funksjonene som er nødvendige i en bedrift. Til dette kreves det kunnskap om å håndtere nerder og å få frem det verdifulle i dem. Å kunne hente det unikt verdifulle fra de som faller utenfor normen krever en form for sosiale antenner som ikke mange er trenet opp i å bruke.

I en rekrutteringsprosess bør det regnes som viktig å få frem typer av kompetanse som ikke så lett vises i intervjusituasjonen. Nerdene kan gi verdifulle bidrag til selgerne, selv når de verken kan eller vil selge selv. Å ha kompetanse og tålmodighet til å sette seg inn i nytt eller vanskelig materiale, å stille kritiske spørmål, å ha gode idéer, å tenke i utradisjonelle baner, samt andre egenskaper som ikke er typiske for selgere, må være gull verd for en bedrift som ønsker å overleve og ekspandere i et skiftende marked. Det kan være en utfordring bare å få personalavdelingen til å innse at slike mennesker er nødvendige.

Rektor ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole, Bjørn Hanssen, tilbakeviser på sin side at studentene ved skolen mangler sosiale egenskaper. Det er forståelig at han tar studentene sine i forsvar. Samtidig: det ville vært rart om han ikke har en god del studenter som passer til nerdeprofilen. Ville han kanskje ikke gjort samfunnet en større tjeneste dersom han benyttet sjansen til å oppdra næringslivet litt, og forsvarte disse på det verdifulle i det å være en nerd?

Det å være en nerd bør altså ikke gjøres til noen ulempe. Ikke bare det: dersom nerden blir tvunget til å endre stil, kan vedkommende faktisk miste noe av det som gjør ham eller henne verdifull. Samtidig er det klart at direkte ødeleggende atferd bør gjøres noe med. Vi har god erfaring med nerder som blir trenet opp i selvinnsikt. Å kjenne seg selv er noe som alltid er verdifullt, men kanskje helt nødvendig for de som faller utenfor normen. Nerder bør trenes opp i det som sosialt talentfulle mennesker får gratis: det å lære seg hvordan man skiller seg ut fra andre, og hva det innebærer – og på hvilke måter andre mennesker er forskjellige. Til dette kan man bruke gruppeøvelser og rollespill, men også personlighetstester, fordi personlighetstester er et språk som mange nerder forstår og setter pris på.