eBook: Science and Human Behavior

Hvis du bare skal lese ei lærebok i psykologi i løpet av livet, er det denne du bør lese. Den er nylig gitt ut som ebok. Skinner, B.F. (1953) Science and Human Behavior New York: The Free Press