Hvis du bare skal lese ei lærebok i psykologi i løpet av livet, er det denne du bør lese. Den er nylig gitt ut som ebok.

Skinner, B.F. (1953) Science and Human Behavior New York: The Free Press

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!