Om personlighet på NRK1

Sendt på Bal­sam 14. desem­ber 2006.

Gjen­nom­gå­el­se av de fem sto­re per­son­lig­hets­fak­to­re­ne. Du kan også høre meg le.

nb_NONorwegian