Sendt på Balsam 14. desember 2006.

Gjennomgåelse av de fem store personlighetsfaktorene. Du kan også høre meg le.

🙂

Print Friendly, PDF & Email
Liked it? Take a second to support Rolf Marvin Bøe Lindgren on Patreon!