Daemonen min

Ja, jeg er fan av Phi­lip Pullman og jeg har lest stort sett alt han har skre­vet unn­tatt barne­bø­ke­ne. FIl­men kom­mer snart (og har fått pep­per for­di reli­gions­kri­tik­ken skal være blitt tonet ned). Vet ikke, den som lever får se. Men web­ben til fil­men til­byr oss å fin­ne ut hvil­ken daemon vi vil­le ha hatt i Lyras ver­den, og som den testjunki­en jeg er måt­te jeg nes­ten prø­ve.

nb_NONorwegian